NGFA công bố vp mới | Chiến lược nguồn cấp dữ liệu

Stephanie See trở thành phó chủ tịch về các vấn đề công cộng và lập pháp

Hiệp hội Ngũ cốc và Thức ăn chăn nuôi Quốc gia (NGFA) hoan nghênh Stephanie See với tư cách là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề công cộng và lập pháp. Stephanie mang đến 18 năm kinh nghiệm vận động hành lang cho NGFA.

“Stephanie sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm của chúng tôi và tôi mong các thành viên NGFA làm quen và làm việc với cô ấy,” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NGFA Mike Seyfert cho biết. “Cô ấy có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các hiệp hội thương mại và vận động hành lang ở cấp liên bang và tiểu bang. Kinh nghiệm của cô ấy về các vấn đề nông nghiệp, phân phối và hậu cần, lao động, thuế, cơ sở hạ tầng và kinh doanh sẽ mang lại cách tiếp cận toàn diện và tích cực cho việc vận động NGFA và chính sách công.”

Là giám đốc cấp cao về các vấn đề nhà nước tại Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị, Stephanie quản lý định hướng chiến lược và giám sát chương trình quan hệ với chính quyền tiểu bang của AEM. Cô đã phát triển và thực hiện chiến lược vận động hành lang tại 50 bang cho AEM trong khi chỉ đạo một chiến dịch quan hệ công chúng quốc gia về một vấn đề lập pháp hàng đầu và quản lý ngân sách 4 triệu đô la. Cô cũng đã làm việc với vai trò lãnh đạo vận động chính sách tại Hiệp hội Công viên Giải trí và Điểm tham quan Quốc tế cũng như các Nhà xây dựng và Nhà thầu Liên kết.

Tại NGFA, cô ấy sẽ đóng vai trò là người giao tiếp chính của hiệp hội với các thành viên của Quốc hội, các ủy ban quốc hội và nhân viên trong việc truyền đạt và vận động hành lang về tất cả các quan điểm chính sách lập pháp. Cô ấy sẽ là nhân viên chính liên hệ với các bộ và cơ quan liên bang có ảnh hưởng đến các chính sách nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải và các chính sách liên quan khác và cô ấy sẽ đóng vai trò là người liên lạc chính sách nhân viên chính cho các ủy ban NGFA được chọn, bao gồm Ủy ban Chính sách Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế và Ủy ban Thương mại Đường thủy.

#NGFA #công #bố #mới #Chiến #lược #nguồn #cấp #dữ #liệu

Trả lời