Evonik chuyển trụ sở Bắc Mỹ đến Piscataway, NJ

Di chuyển là một phần của kế hoạch hợp lý hóa trang web lớn hơn ở Bắc Mỹ

Evonik, một trong những công ty hóa chất đặc biệt hàng đầu thế giới, đang chuyển trụ sở chính ở Bắc Mỹ từ Parsippany, NJ, đến Piscataway, NJ. Việc thay đổi địa chỉ chính thức thành 2 Turner Place ở Piscataway có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Địa điểm Parsippany sẽ đóng cửa với kết thúc hợp đồng thuê trong năm nay.

Việc di dời là một phần trong kế hoạch hợp lý hóa địa điểm lớn hơn của Evonik để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tăng trưởng trong tương lai ở Bắc Mỹ. Evonik đã áp dụng mô hình làm việc kết hợp trong khu vực để hợp nhất không gian văn phòng, tăng cường sự gắn kết của nhân viên và tăng sức hấp dẫn của nhà tuyển dụng.

Bonnie Tully, chủ tịch khu vực Bắc Mỹ cho biết: “Đối với Evonik, hướng tới một nơi làm việc kết hợp là một cơ hội chiến lược để thu hút và giữ chân nhân tài đa dạng, đồng thời tạo dấu ấn bất động sản hiệu quả. “Chúng tôi muốn thúc đẩy các điều kiện cho tăng trưởng, sáng tạo và đổi mới.”

Trụ sở mới của Piscataway, nằm cách Thành phố New York khoảng 35 dặm về phía tây nam, bao gồm các văn phòng hành chính, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, và trung tâm hợp tác lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ – được thiết kế để hỗ trợ môi trường làm việc kết hợp và sáng tạo cho hơn 160 người lao động. Evonik gần đây đã mở các trung tâm tương tự tại các địa điểm của mình ở Richmond, Va., và Mobile, Ala., và cuối cùng sẽ giới thiệu chúng tại sáu địa điểm ở Bắc Mỹ.

Các không gian được thiết kế độc đáo cung cấp các khu vực mở và phòng họp để nhân viên làm việc tại chỗ mà không cần đến các văn phòng riêng lẻ. Nhân viên có quyền truy cập vào công nghệ cộng tác như bảng trắng kỹ thuật số và các công cụ cho hội nghị truyền hình.

Tully cho biết: “Các trung tâm cộng tác thúc đẩy tương tác trên các lĩnh vực và chức năng kinh doanh của chúng tôi. “Nó sẽ định hình tương lai công việc tại Evonik và đóng góp vào văn hóa đổi mới của chúng tôi.”

Bắc Mỹ là một thị trường tăng trưởng thiết yếu cho Evonik. Khu vực này đã đóng góp khoảng một phần tư (23%) vào doanh thu hàng năm của Evonik vào năm 2021, trở thành nguồn doanh thu lớn thứ hai sau Châu Âu (EMEA). Đến năm 2030, Evonik đặt mục tiêu đầu tư hơn 3 tỷ USD vào các Giải pháp Thế hệ Tiếp theo — những sản phẩm có lợi ích bền vững vượt trội. Evonik sẽ đầu tư thêm 700 triệu đô la Mỹ vào các công nghệ thế hệ tiếp theo để tối ưu hóa quy trình sản xuất và cơ sở hạ tầng và tránh CO2 khí thải.

#Evonik #chuyển #trụ #sở #Bắc #Mỹ #đến #Piscataway

Trả lời