DSM phát hành các nguyên tắc OVN cập nhật

Cung cấp các thực hành chăn nuôi bền vững

Royal DSM, công ty dựa trên khoa học có mục đích toàn cầu, đã công bố cập nhật các hướng dẫn về Dinh dưỡng Vitamin Tối ưu của OVN để cung cấp các phương pháp canh tác bền vững. OVN, được sản xuất với ít ảnh hưởng đến môi trường, cải thiện sức khỏe và phúc lợi động vật bằng cách cung cấp cho động vật lượng vitamin chất lượng cao với số lượng tối ưu.

Mức độ vitamin cần được xem xét thường xuyên và các hướng dẫn mới của OVN năm 2022 đảm bảo các nhà sản xuất có quyền truy cập vào thông tin đáng tin cậy nhất để đưa ra quyết định sáng suốt về những điều chỉnh này. Các hướng dẫn của OVN có thể được điều chỉnh trên tất cả các loài động vật, đạt được sức khỏe và hiệu suất cao nhất trên toàn diện để đạt được chăn nuôi bền vững hơn.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với vật nuôi, DSM đã làm việc với các nhà nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng để phát triển các hướng dẫn mới nhằm xác định các cặp thức ăn và vitamin tốt nhất, đảm bảo cung cấp hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất. Những hướng dẫn này cho tất cả các loài động vật đã được xây dựng dựa trên hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng trong quá trình nghiên cứu và phát triển rộng rãi.

Silvia Sonneveld, phó chủ tịch Essential Products tại DSM Animal Nutrition and Health cho biết, “Là công ty hàng đầu trong ngành dinh dưỡng động vật, chúng tôi vô cùng tự hào khi chia sẻ những hướng dẫn cập nhật này của OVN Optimum Vitamin Nutrition. Những điều này sẽ cho phép người chăn nuôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hàm lượng vitamin trong thức ăn chăn nuôi và quan trọng là lợi ích đối với tính bền vững.

Mặc dù tỷ lệ vitamin chỉ chiếm một phần nhỏ trong chế độ ăn uống và chi phí của động vật, nhưng mức độ không chính xác có thể có tác động rất lớn đến sức khỏe tổng thể. Hoàn thiện lượng cung cấp cho một loài cụ thể mang lại lợi ích to lớn trong toàn bộ chuỗi giá trị – tăng lợi nhuận cho người nông dân và cả lợi ích dinh dưỡng cho người tiêu dùng cuối cùng và thời hạn sử dụng của sản phẩm. ”

OVN các hướng dẫn giúp hỗ trợ các cam kết về hệ thống thực phẩm của DSM, cùng với bốn trong số sáu nền tảng bền vững của sáng kiến ​​chiến lược We Make It Possible của DSM (Cải thiện hiệu suất lâu dài của động vật trang trại, giúp khắc phục tình trạng kháng thuốc, giảm phát thải từ vật nuôi và tiếp tục giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm).

#DSM #phát #hành #các #nguyên #tắc #OVN #cập #nhật

Trả lời