Danone đặt mục tiêu giảm 30% lượng khí thải mêtan vào năm 2030

Danone đặt mục tiêu giảm tuyệt đối 30% lượng khí thải mê-tan từ sữa tươi được sử dụng trong các sản phẩm sữa của mình, là công ty thực phẩm đầu tiên thực hiện các mục tiêu phù hợp với Cam kết Khí mê-tan Toàn cầu

Danone, một công ty thực phẩm hàng đầu và là một trong những công ty sữa lớn nhất thế giới, đã ban hành một kế hoạch hành động toàn cầu nhằm giảm 30% lượng khí thải mê-tan tuyệt đối từ chuỗi cung ứng sữa tươi của mình vào năm 2030. Danone dự kiến ​​sẽ loại bỏ 1,2 triệu tấn carbon dioxide tương đương với lượng khí mê-tan vào năm 2030. Kế hoạch đầy tham vọng này được xây dựng dựa trên tiến độ mà Danone đã đạt được trong những năm gần đây, đã giảm lượng khí thải mê-tan khoảng 14% trong giai đoạn 2018 đến 2020.

Theo IPCC, việc giảm phát thải khí mê-tan sẽ mang lại lợi ích tức thời cho khí hậu mà việc giảm lượng khí carbon dioxide không thể tự đạt được. Sản xuất sữa từ gia súc chiếm khoảng 8% tổng lượng khí thải mêtan do con người gây ra, là một phần của các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi chiếm khoảng 40% lượng khí thải mêtan toàn cầu.

Là công ty dẫn đầu trong ngành hàng sữa, Danone quyết tâm thực hiện vai trò của mình trong việc giảm lượng khí thải mêtan, tập trung vào:

  • Làm việc với nông dân để thực hiện các phương pháp chăn nuôi bò sữa tái sinh và phát triển các giải pháp sáng tạo
  • Phối hợp và hợp tác với các đồng nghiệp, chính phủ và Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) để mở rộng quy mô đổi mới, báo cáo và thúc đẩy các mô hình tài chính
  • Vận động và tham gia với các chính phủ để cải thiện các chính sách, dữ liệu và báo cáo về khí mê-tan cũng như tài trợ cho nghiên cứu và hỗ trợ nông dân chuyển sang thực hành chăn nuôi bò sữa tái sinh

Với thông báo này, Danone là công ty thực phẩm đầu tiên đặt mục tiêu giảm khí mê-tan và phù hợp với tham vọng của Cam kết Khí mê-tan Toàn cầu được đưa ra tại COP26. Công ty sẽ báo cáo về lượng khí thải mêtan của mình, như là một phần của việc tiết lộ tài chính bổ sung.

“Các sản phẩm từ sữa là nguồn dinh dưỡng hợp túi tiền của nhiều người, cốt lõi trong sứ mệnh mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm của chúng tôi. Là một trong những công ty sữa lớn nhất, chúng tôi chấp nhận thách thức vừa sản xuất nhiều [to feed a growing population] và giảm đáng kể lượng khí thải cũng như tác động đến khí hậu,” Antoine de Saint-Affrique, Giám đốc điều hành của Danone cho biết. “Kế hoạch đầy tham vọng của chúng tôi nhằm giảm phát thải khí mê-tan – phù hợp với Cam kết khí mê-tan toàn cầu từ 150 quốc gia – là cam kết xây dựng ngành sữa tái sinh. Bước thay đổi này đòi hỏi một nỗ lực tập thể. Làm việc với nông dân, đối tác và chính phủ, chúng ta có quyền và nghĩa vụ xây dựng các mô hình canh tác có lợi cho khí hậu và xã hội, tiến một bước để cùng nhau giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.”

Làm việc với nông dân để chuyển sang chăn nuôi bò sữa tái sinh

Danone làm việc trực tiếp với 58.000 nông dân chăn nuôi bò sữa trên 20 quốc gia và đã hỗ trợ các dự án cho các trang trại bò sữa ở 14 quốc gia, thông qua chương trình nông nghiệp tái tạo, các sáng kiến ​​như Nông nghiệp cho các Thế hệ và với Hệ sinh thái Danone.

Mặc dù các dự án này có bản chất toàn diện, mang lại lợi ích về đa dạng sinh học, chất lượng đất và giảm sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, nhưng việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG) – bao gồm cả khí mê-tan – vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Danone sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực của mình trên khắp các khu vực địa lý và trên các hệ thống trang trại đa dạng, hợp tác chặt chẽ với các đối tác là nông dân chăn nuôi bò sữa. Vào năm 2023, nó sẽ khởi động bốn sáng kiến ​​mới để giảm khí mê-tan ở Châu Phi, Châu Âu và Hoa Kỳ.

Hợp tác và đối tác

Danone đang triển khai quan hệ đối tác với Quỹ Bảo vệ Môi trường, một tổ chức môi trường phi lợi nhuận toàn cầu hoạt động tại gần 30 quốc gia. Quỹ Bảo vệ Môi trường sẽ làm việc với Danone về:

  • Cải thiện khoa học, dữ liệu và báo cáo về phát thải khí mê-tan nông nghiệp để đảm bảo lợi ích khí hậu là có thật và lâu dài
  • Vận động hành động từ ngành công nghiệp sữa và chính phủ để ưu tiên các giải pháp khí mê-tan trong nông nghiệp
  • Thúc đẩy các mô hình tài chính sáng tạo, chẳng hạn như mô hình đồng tài trợ giữa các công ty và chính phủ, để triển khai các giải pháp thân thiện với nông dân, nhanh hơn

“Cắt giảm khí thải mê-tan là một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Fred Krupp, chủ tịch của EDF cho biết, ngành sữa có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những cắt giảm này đồng thời thúc đẩy sinh kế của nông dân và tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng. “Danone là công ty thực phẩm đầu tiên nuôi tham vọng này, nhưng không thể là công ty cuối cùng. Đây là thập kỷ quyết định cho hành động khí hậu. Chúng tôi mời các công ty thực phẩm, nông dân và nhà hoạch định chính sách khác tham gia cùng chúng tôi trên con đường hướng tới kết quả khí hậu năm 2030.”

Danone cũng là đối tác sáng lập của Farming for Generations (F4G), một liên minh toàn cầu tập hợp các công ty chuyên về sức khỏe và phúc lợi động vật, dinh dưỡng động vật, dinh dưỡng cây trồng, khoa học và trí tuệ nhân tạo, cũng như các tổ chức phi chính phủ như Quỹ Động vật hoang dã Thế giới, Lòng trắc ẩn trong Nông nghiệp Thế giới và Đại học Wageningen. F4G đã phát triển một bộ công cụ thiết thực gồm các giải pháp tốt nhất cho nông dân chăn nuôi bò sữa, bao gồm các giải pháp giảm thiểu khí mê-tan. Chúng bao gồm các tờ thông tin và các nguồn khác dành riêng cho việc giảm lượng khí thải qua đường ruột, tối ưu hóa đàn và quản lý phân.

Làm việc với các chính phủ

Danone coi chính sách đó là rất quan trọng để mở ra các giải pháp mang tính hệ thống nhằm hỗ trợ chuyển đổi trang trại bò sữa, từ hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới, đến đồng tài trợ, thiết lập tham vọng, đến thúc đẩy một sân chơi bình đẳng.

Danone Bắc Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để hỗ trợ nông dân giảm lượng khí thải mê-tan thông qua một chiến lược tái tạo toàn diện, trong đó các chiến lược quản lý phân bón cải tiến giúp giảm khí mê-tan và cải thiện việc sử dụng phân bón trên đất trồng trọt.

Tại Châu Âu, Danone đang hỗ trợ dự án Trang trại trung hòa với khí hậu (ClieNFarm) của Ủy ban Châu Âu nhằm hợp tác phát triển và nâng cấp các giải pháp có hệ thống phù hợp với địa phương để đạt được các trang trại trung lập với khí hậu, có khả năng phục hồi và bền vững trên khắp Châu Âu.

Danone cũng đã làm việc với chính phủ Algeria để hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ cải thiện phương thức canh tác, làm việc với 1.500 nông dân kể từ năm 2015.

#Danone #đặt #mục #tiêu #giảm #lượng #khí #thải #mêtan #vào #năm

Trả lời