Chiến lược Lợi thế Protein Manitoba đạt 55% mục tiêu

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường đầu tư và tạo việc làm trong các hệ thống protein bền vững

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Derek Johnson đã công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh về Protein Động vật khai mạc, Chiến lược Lợi thế về Protein Manitoba đã đạt được hơn 55% mục tiêu đầu tư chính và tạo việc làm, nơi tập hợp các bên liên quan trong ngành, chính phủ và học viện để thúc đẩy đối thoại xung quanh các hệ thống protein bền vững.

Johnson cho biết: “Chính phủ của chúng tôi nhận ra rằng protein bền vững là tương lai và chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc để xây dựng tỉnh của mình trở thành nhà cung cấp protein toàn cầu được lựa chọn. “Manitoba là khu vực pháp lý đầu tiên ở Bắc Mỹ phát triển một chiến lược toàn diện nhằm thúc đẩy protein bền vững và tôi vui mừng báo cáo về những thành tựu quan trọng trong chiến lược của chúng tôi cho đến nay.”

Bộ trưởng lưu ý chiến lược này đã thu hút hơn 823 triệu CAD (601 triệu USD) đầu tư mới — 55% mục tiêu — và tạo ra 912 việc làm mới — 59% mục tiêu. Johnson cho biết thêm, động lực của chiến lược đang diễn ra rất tích cực, với sự hợp tác từ các doanh nghiệp và tổ chức cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Bộ trưởng lưu ý rằng protein động vật là một trụ cột thiết yếu của hệ thống thực phẩm toàn cầu, đồng thời cho biết thêm rằng lĩnh vực phát triển mạnh mang lại lợi ích đáng kể về sinh thái, kinh tế và xã hội cho Manitoba. Johnson cho biết mức độ và phạm vi đầu tư diễn ra trên toàn tỉnh là rất đáng chú ý.

Một số thành tựu gần đây của ngành đạm động vật bao gồm:

  • Khoản đầu tư 182 triệu CAD của Maple Leaf Foods để mở rộng nhà máy sản xuất thịt xông khói, giúp tạo thêm 350 việc làm toàn thời gian cố định
  • Khoản đầu tư trị giá 35 triệu CAD của Topigs Norsvin vào cơ sở chăn nuôi lợn nái Plumas, giúp tạo thêm 28 việc làm công nghệ cao lâu dài ở vùng nông thôn Manitoba
  • Khoản đầu tư 19 triệu CAD của Bothwell Cheese để nâng cấp năng lực chế biến và phân phối, giúp tạo thêm 30 việc làm toàn thời gian cố định
  • Khoản đầu tư 10 triệu CAD của Burnbrae Farms Ltd. để tăng năng lực xử lý và phân loại trứng
  • Khoản đầu tư trị giá 7 triệu CAD của True North Foods để mở rộng năng lực chế biến thịt bò, sẽ tạo thêm 80 việc làm mới trong 4 năm tới

Chính phủ Manitoba đã đưa ra Chiến lược Lợi thế Protein vào năm 2019 để phát triển ngành protein động vật và thực vật, đồng thời nâng cao khả năng sinh lời và khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất và chế biến Manitoba. Chiến lược này nhằm mục đích thu hút khoản đầu tư mới trị giá 1,5 tỷ CAD và tạo ra 1.550 việc làm mới vào năm 2025.

#Chiến #lược #Lợi #thế #Protein #Manitoba #đạt #mục #tiêu

Trả lời