Canada triển khai chương trình chuẩn bị, phòng ngừa ASF

Các tổ chức đủ điều kiện có thể đăng ký tài trợ theo một chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho ngành công nghiệp thịt lợn của đất nước trước khả năng xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi

Các tổ chức đủ điều kiện hiện có thể đăng ký tài trợ theo Chương trình chuẩn bị cho ngành công nghiệp dịch tả lợn châu Phi (ASFIPP) của chính phủ Canada. Chương trình trị giá 23,4 triệu đô la CA (17,5 triệu đô la Mỹ) được thiết kế để giúp ngành thịt lợn của Canada chuẩn bị cho khả năng dịch tả lợn châu Phi (ASF) xâm nhập vào nước này.

Kinh phí cho chương trình mới đã được dành riêng vào tháng 8 năm 2022 để hỗ trợ các dự án như cải tiến và đánh giá an toàn sinh học, quản lý lợn rừng, trang bị thêm cho các lò mổ hiện có, phân tích ngành và các dự án nghiên cứu liên quan đến ASF.

Các đơn đăng ký từ các tổ chức học thuật, hiệp hội, doanh nghiệp, nhóm Bản địa và chính quyền cấp tỉnh/lãnh thổ/thành phố sẽ được chấp nhận cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 và khoản tài trợ sẽ được phân bổ trong hai năm. Thông tin chương trình và chi tiết về cách đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web của AAFC.

ASF là một bệnh lợn gây tử vong lây lan qua tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với lợn bị nhiễm bệnh, thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn. Không có trường hợp đã từng được tìm thấy ở Canada. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, ASF đã lan rộng khắp các khu vực của Châu Á, Châu Âu và Caribe. Vi-rút ASF không thể truyền sang người và không phải là nguy cơ về an toàn thực phẩm. Nhưng một trường hợp ASF duy nhất ở Canada sẽ ngay lập tức dẫn đến việc đóng cửa biên giới của Canada đối với xuất khẩu thịt lợn, chiếm 70% sản lượng thịt lợn của Canada.

Canada được công nhận là quốc gia đi đầu trong việc ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của các bệnh động vật nước ngoài vào và trong nước. Chương trình mới này, kết hợp với sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác trong nước và quốc tế, thể hiện sự lãnh đạo liên tục của chính phủ liên bang trong việc ngăn chặn và chuẩn bị cho ASF.

#Canada #triển #khai #chương #trình #chuẩn #bị #phòng #ngừa #ASF

Trả lời